Tag: Devane Pratekache Aayushya

Shubh Sakal Marathi Status Image

देवाने प्रत्येकाचे आयुष्य
कसे छान पणे रंगवले..
आभारी आहे मी देवाचा कारण,
माझे आयुष्य रंगवताना देवाने,
तुमच्यासारख्या माणसांचा रंग
माझ्या आयुष्यात भरलाय…
शुभ सकाळ!