Tag: Deva Sarvanna Shreemant Kar

Deva Sarvanna Shreemant Kar

देवा सर्वांना श्रीमंत कर,
पण माझा नंबर पहिला लाव…be