Chala He Ganit Sodva

चला हे गणित सोडवा ते सांगेल की, तुमचा जीवनातील सर्वात आवडती व्यक्ती कोण आहे ते? एकदम बरोबर सोडवा हा… खालीलपैकी कोणताही एक अंक निवडा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आता त्याला 3 ने गुणा, आता त्यात 3 मिळवा, आता परत 3 ने गुणा, तुम्हाला 2 अंकी संख्या मिळेल, त्यातील अंकाची बेरीज … Read more