Tag: Bhagvya Zendyachi Dhamak Bagh

Shivaji Maharaj Motivational Quotes Marathi

भगव्या झेंड्याची धमक बघ,
मराठ्याची आग आहे..
घाबरतोस काय कोणाला,
येड्या तू शिवबाचा वाघ आहे…
जय शिवाजी!

Shivaji Maharaj Motivational Status Marathi

Shivaji Maharaj Motivational Message Marathi