Navra Bayko Joke Marathi

Navra Bayko Joke Marathi

बायको: माझ्या आईचं ऐकलं असतं आणि तुम्हाला नकार दिला असता ना, तर मी सुखी झाले असते.. नवरा: काय सांगतेस! तुझ्या आईचा विरोध होता आपल्या लग्नाला? बायको: हो.. नवरा: अरे देवा.. आणि त्या माऊलीला मी वाईट समजत होतो… ☺☺☺