Tag: Bayko Hushar

Don Lagne Karne Gunha Aahe

Don Lagne Karne Gunha Aahe

बायको हुशार
आणि सुंदर असावी,
असं,
प्रत्येकाला वाटतं…
पण दोन लग्नं करणं,
हा गुन्हा आहे…!