Tag: Adchanit Lokanna Madat Kara

Adchanit Lokanna Madat Kara

अडचणीत लोकांना मदत करा,
ते तुमची आठवण काढतील,
पुन्हा अडचणीत आल्यावर…