Tag: Adchanit Lokana Madat Kara

Adchanit Lokana Madat Kara

अडचणीत लोकांना मदत करा ते तुमची आठवण काढतील
पुन्हा अडचणीत आल्यावर…