Sarv Samasyanchi Fakt 2 Karne Aahet

आयुष्यातल्या असंख्य समस्यांची, फक्त दोनच कारणे असतात, एकतर आपण, विचार न करता कृती करतो, किंवा कृती करण्याऐवजी, फक्त विचारच करीत बसतो…

Samasyanchi Phakt Donach Karane Asatat

आयुष्यातल्या असंख्य समस्यांची, फक्त दोनच कारणं असतात… एकतर आपण विचार न करता कृती करतो, किंवा कृती करण्याऐवजी, फक्त विचारच करत बसतो…