Tag: Aajpasun Mi Aaplya Dairytale 2 Divas

Kaal Aani Udya Nahi Tar Aaj

आजपासून मी आपल्या
डायरीतले दोन दिवस
कायमचे पुसून खोडून टाकत आहे,
काल आणि उद्या…