Ratri Mala Jhop Lagat Nahi

Ratri Mala Jhop Lagat Nahi

आजकाल रात्री मला झोप लागत नाही,
तुझ्या आठवणीने पापणी मिटत नाही,
अशी काय जादू केलीस की,
तुझ्याशिवाय मन माझे कुठेच लागत नाही…