Tag: हल्ली लोक खुप मतलबी झाली आहेत

Matlabi Lok Marathi Status

Lok Matlabi Jhali Aahet

हल्ली लोक खुप मतलबी झाली आहेत,
आवड बदलली कि निवडही बदलतात.
मतलबी!