Tag: हरण्याची पर्वा कधी केली नाही

Prayatna Karne Mi Sodnar Nahi

Prayatna Karne Mi Sodnar Nahi

हरण्याची पर्वा कधी केली नाही,
जिकंण्याचा मोह हि केला नाही.
नशिबात असेल ते मिळेलच..
पण प्रयत्न करणे मी सोडणार नाही…