Tag: स्वतः जगा आणि दुसऱ्यालाही जगू द्या

Tumhi Jaga Aani Dusryalahi Jagu Dhya

स्वतः जगा आणि दुसऱ्यालाही जगू द्या…