Tag: स्वतःच्या हिमतीवर

Mehnat Karun Jagnyat Maja Aahe

स्वतःच्या हिमतीवर
मेहनत करून जगण्यात
जी मजा आहे ती इतर
कशातच नाही…