Tu Aahes Itki Sundar

Tu Aahes Itki Sundar

सांगू शकत नाही मी,
तू आहेस तरी किती सुंदर..
स्पर्श तुला करण्यासाठी,
पावसाची धावून येते एक सर…