Tag: संयम ठेवा

Sankatache He Hi Divas Jaatil

Sankatache He Hi Divas Jaatil

संयम ठेवा,
संकटाचे हे ही दिवस जातील..
आज जे तुम्हाला पाहून हसतात,
ते उद्या तुमच्याकडे पाहतच राहतील…
गुड मॉर्निंग!