Tag: व्यक्तीमत्व सुंदर नसेल तर दिसण्याला काहीच अर्थ नाही

Vyaktimatva Sundar Nasel

व्यक्तीमत्व सुंदर नसेल तर दिसण्याला काहीच अर्थ नाही,
कारण सुंदर दिसण्यात आणि सुंदर असण्यात खूप फरक असतो…