Tag: लोक म्हणतात पहिले प्रेम विसरता येत नाही

Lok Mhantat Pahile Prem Visarta Yet Nahi

लोक म्हणतात पहिले प्रेम विसरता येत नाही,
मग लोक आपल्या आई-वडीलांना कसे विसरतात…