Real Fact of Life in Marathi

अडचणीत लोकांना मदत करा ते तुमची आठवण काढतील
पुन्हा अडचणीत आल्यावर…