Tag: मी हव्याश्या वस्तूसाठी

Mi Havyasyha Vastusathi

Mi Havyasyha Vastusathi

मी हव्याश्या वस्तूसाठी,
कितीही पैसे मोजू शकतो…
आणि,
माझी बायको तर,
नको असलेल्या वस्तुसाठीही !