Tula Gamvaychi Majhyat Himmat Nahi

Tula Gamvaychi Majhyat Himmat Nahi

मी काहीही बोलत नाही याचा अर्थ मी चुकलोय असा नाही,
मी तुझ्यासाठी शांत आहे,
कारण तुला गमवायची माझ्यात हिम्मत नाही…