Mahit Nahi Ki Tujhyat Kay Aahe

Mahit Nahi Ki Tujhyat Kay Aahe

माहित नाही की तुझ्यात
असं काय वेगळं आहे..
तू असलीस की वाटतं माझ्या
जवळ सगळं आहे..!!