Parikshetil Ek Prashn

Parikshetil Ek Prashn

परिक्षेतील एक प्रश्न:
कोण कोणास म्हणाले?
“तुम्हाला भेटुन आनंद झाला.”


एका मूलाचे उत्तर:
आनंदची आई, आनंद च्या वडिलांना…