Tag: जगात खूप गोष्टी आहेत

Khelu Nakos Majhya Bhawananshi

Khelu Nakos Majhya Bhawananshi

जगात खूप गोष्टी आहेत,
खेळण्यासाठी..
पण तुला माझ्या भावनाच
आवडल्या का,
खेळण्यासाठी…