Chala He Ganit Sodva

चला हे गणित सोडवा ते सांगेल की, तुमचा जीवनातील सर्वात आवडती व्यक्ती कोण आहे ते? एकदम बरोबर सोडवा हा… खालीलपैकी कोणताही एक अंक निवडा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आता त्याला 3 ने गुणा, आता त्यात 3 मिळवा, आता परत 3 ने गुणा, तुम्हाला 2 अंकी संख्या मिळेल, त्यातील अंकाची बेरीज करा, आता हा नंबर तुमचा favorite व्यक्ती कोन ते सांगेल. 1.Brother 2.Teacher 3.Lover 4.Cousin 5.Student 6.Father 7.Friend 8.Mother 9.Me आता आणखी काय सांगू तुम्हाला माझ्याबद्दल… कोणताही दुसरा अंक निवडून बघा…