Kiss Joke Marathi

Kiss Joke Marathi

गण्या आपल्या बायकोला पत्र लिहितो, या महिन्यात पगारा ऐवजी १०० “कीस” (Kiss) पाठवतोय. ☺ बायकोने उत्तर दिले, तुमचे “१०० कीस” मिळाले. हिशोब पाठवते… ☺ दुधवाल्याला २ कीस मध्येच पटवलं.. ☺ चिंटू च्या सरांना ७ द्यावे लागले.. ☺ भाजीवाला ७ मध्ये तयार नव्हता म्हणून त्याला ९ द्यावे लागले.. ☺ घरमालक रोज ७-८ घेऊन जातात.. ☺ तुम्ही … Read more