Tag: खूप त्रास होतो जेव्हा आपण कोणाला तरी आपलं मानतो

Jevha Aapli Kimmat Kunachya Najret Shunya Aste

खूप त्रास होतो जेव्हा आपण कोणाला तरी आपलं मानतो,
परंतु आपली किंमत त्याच्या नजरेत शून्य असते…