Jevha Aapli Kimmat Kunachya Najret Shunya Aste

खूप त्रास होतो जेव्हा आपण कोणाला तरी आपलं मानतो,
परंतु आपली किंमत त्याच्या नजरेत शून्य असते…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.