Tag: कुणीही चोरू शकत नाही अशी संपत्ती.

Kunihi Choru Shakat Nahi Ashi Sampatti

Kunihi Choru Shakat Nahi Ashi Sampatti

कुणीही चोरू शकत नाही
अशी संपत्ती कमावण्याचा प्रयत्न करा..
ती म्हणजे “नाव” आणि “इज्जत”…