Tag: कधीच कोणाला Time दे म्हणून Force करू नका.

Kadhich Konala Time De Mhanu Naka

Kadhich Konala Time De Mhanu Naka

कधीच कोणाला Time दे
म्हणून Force करू नका.
जर त्याला तुमची खरंच
काळजी असेल तर..
तो तुमच्यासाठी Time काढेलच…