Tag: कडू औषध आपण लगेच गिळून टाकतो

Vaait Kshan Lagech Visra

कडू औषध आपण लगेच गिळून टाकतो,
पण गोड चॉकलेट चघळून चघळून खातो,
असंच आयुष्यातले वाईट क्षण लगेच विसरा,
आणि चांगल्या क्षणांचा आनंद मनापासून घ्या…
शुभ सकाळ!