Tag: एखाद्याची आठवण

Jevha Aathvan Yete Tevha

एखाद्याची आठवण
आली असं वाटतं तेव्हा,
आपण त्याला विसरलेलो असतो!