Funny Reality Quotes

एखाद्याची आठवण
आली असं वाटतं तेव्हा,
आपण त्याला विसरलेलो असतो!

Leave a Comment