Fake Smile Quotes in Marathi

लोक मला म्हणतात,
तुला सवय आहे हसण्याची,
पण त्यांना काय माहित,
ही कला आहे दुःख लपवण्याची…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.