Tag: एकमेकांना भेटण्याची

Aaplya Maitrimadhe Ek Gosht Khas Aahe

एकमेकांना भेटण्याची
दोघांनाही आस आहे..
आपल्या मैत्रीमध्ये हीच एक
गोष्ट फक्त खास आहे…!