Aaplya Maitrimadhe Ek Gosht Khas Aahe

एकमेकांना भेटण्याची
दोघांनाही आस आहे..
आपल्या मैत्रीमध्ये हीच एक
गोष्ट फक्त खास आहे…!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.