Tag: इतिहास साक्षी आहे खवळलेल्या समुद्राचा..

Shant Attitude Status

इतिहास साक्षी आहे..
खवळलेल्या समुद्राचा
आणि शांत दिसणाऱ्या माणसाचा,
कधीच नाद करू नये…