Tag: इंजिनियरिंगचा फॉर्म भरायला आलेल्या मुलाने

Engineering Collage Joke Marathi

इंजिनियरिंगचा फॉर्म भरायला आलेल्या मुलाने,
कॉलेजच्या चौकीदाराला विचारले..
:
:
कॉलेज चांगलं आहे ना…? ? ?
:
:
चौकीदार: खुप छान आहे..!!!
माझं इंजिनियरिंग सुद्धा इथेच झालं होतं…