Tag: आवडत्या व्यक्तीला आपल्या इगोसाठी सोडण्यापेक्षा

Ego Marathi Status

Ego Marathi Status

आवडत्या व्यक्तीला आपल्या इगोसाठी सोडण्यापेक्षा,
आवडत्या व्यक्तीसाठी इगो सोडणे केव्हाही चांगले…