Ego Marathi Status

आवडत्या व्यक्तीला आपल्या इगोसाठी सोडण्यापेक्षा,
आवडत्या व्यक्तीसाठी इगो सोडणे केव्हाही चांगले…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.