Javalchi Vyakti Jast Dukh Dete

ज्या व्यक्तीच्या आपण सर्वात जास्त जवळ असतो,
काळजी करतो, तीच व्यक्ती जीवनात जास्त दुःख देते…

Leave a Comment