Tag: आयुष्यात खुप सारेजण येतात जातात

Aayushyat Khup Sare Jan Yetat Jatat

आयुष्यात खुप सारेजण येतात जातात,
प्रत्येकालाच लक्षात ठेवायचे नसते,
पण जे आपल्या सुख दुःखात सामील होतात,
त्यांना मात्र शेवटच्या श्वासापर्यंत विसरायचे नसते…