Tag: आयुष्यात आलेल्या वाईट माणसांचे आभार माना

Aayushyat Aalelya Vait Mansache Aabhar Mana

आयुष्यात आलेल्या वाईट माणसांचे आभार माना,
त्यांच्यामुळेच तुम्हाला समजले कोण चांगले आहेत ते…