Tag: आयुष्याचा अर्थच मला तुझ्या मैत्रीने शिकवला

Tuzi Maitri SMS

Tuzi Maitri SMS

आयुष्याचा अर्थच मला
तुझ्या मैत्रीने शिकवला..
तुझ्याशी मैत्री करण्यापूर्वी,
जगण्याचे संदर्भ वेगळे होते..
तुझ्याशी मैत्री केली आणि
जगण्याचे संदर्भ बदलत गेले…