Funny New Year Quotes Marathi

आपण वर्षाच्या शेवटच्या टप्प्यात आलो आहोत.. कळत नकळत २०२१ मध्ये जर का मी तुमचे मन दुखावले असेल, किव्हा तुम्हाला काही त्रास झाला असेल, तर, . . . २०२२ मध्ये पण तय्यार रहा, कारण कॅलेंडर बदलेल पण मी नाही…