Tag: आपण ज्याच्यावर

Khare Prem Visarne Khup Avghad Jaate

आपण ज्याच्यावर,
मनापासून, जीवापाड खरं
प्रेम करतो,
खरं तर त्याच व्यक्तीला,
विसरणं खुप अवघड जातं…