Tag: आठवण सूर्याची साठवण स्नेहाची

Til Gul Ghya God God Bola SMS

Til Gul Ghya God God Bola SMS

आठवण सूर्याची,
साठवण स्नेहाची,
कणभर तीळ,
मनभर प्रेम,
गुळाचा गोड़वा,
स्नेह वाढवा…
“तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला”