Tag: आठवणींच्या वादळात एक क्षण माझा असू दे

Athvaninchya Vadlat Ek Kshan Majha Asu De

Athvaninchya Vadlat Ek Kshan Majha Asu De

आठवणींच्या वादळात एक क्षण माझा असू दे,
फुलांच्या या गुच्छात एक फूल माझे असू दे,
काढशील जेव्हा आठवण आपल्यांची,
त्या आपल्यात एक नाव माझे पण असू दे…