Tag: आजकाल कुणाला काही समजवण्यापेक्षा

Gappa Rahne Changle Aahe

आजकाल कुणाला
काही समजवण्यापेक्षा,
गप्प राहणे चांगले आहे…